Informacija apie objektą

MO pavadinimas

Pateiktis

MO nr.

825

Gebėjimai

1.5. Tiksliai, aiškiai informuoti, nuosekliai, dalykiškai apibūdinti įvairius objektus, palyginti du objektus, paaiškinti procesą.

Žinios ir supratimas

1.5.2. Žinoti pagrindinius aiškinimo modelius: teiginys – pavyzdys, priežastis – pasekmė, problema – sprendimas. Atsižvelgiant į aiškinimo tikslą pasirinkti tinkamą modelį.

1.5.7. Kurti logiškos struktūros pateiktį pateikčių rengykle ir ją demonstruoti, komentuoti.

Mokymosi uždaviniai

Naudodamasis skaidrių pateiktimi mokėsiu pristatyti gražiausias kasdienybės akimirkas, patirtas kartu su artimiausiais žmonėmis.

Mokėsiu apibendrinti pateiktyje pateiktus teiginius.

Mokėsiu nurodyti naudotų pateiktyje iliustracijų šaltinius.