Titulinis > Temos > Žalias žmogus > Radijo laida apie gamtosaugą

Informacija apie objektą

MO pavadinimas

Radijo laida apie gamtosaugą

MO nr.

3269

Gebėjimai

1.1. Nurodyti autoriaus tikslus (informuoti, sudominti, įtikinti). Suformuluoti klausomo teksto temą, pagrindinę mintį, keliamas problemas, nurodyti pateikiamus argumentus. Atpažinti ironijos atvejus.

1.2. Vertinti klausomo teksto turinį ir raišką bei kalbėjimo kultūrą: remiantis nurodytais kriterijais, išsakyti savo požiūrį, jį argumentuoti.

1.4. Kalbėti atsižvelgiant į adresatą (pažįstami adresatai: jaunesni, bendraamžiai, suaugusieji) ir komunikavimo situaciją (oficiali ir neoficiali). Dažniausiai tinkamai pasirinkti kalbinę raišką ir turinį.

1.7. Išsakyti savo nuomonę apie menkiau pažįstamus dalykus, vertinti, argumentuoti remiantis patirtimi ir kitais šaltiniais.

Žinios ir supratimas

1.1.2. Skirti kalbėjimo tikslus: informuoti, sudominti, įtikinti.

1.1.4. Skirti temą, pagrindinę mintį ir problemą, teiginį ir įrodymą.

1.2.4. Aptarti, ar kalbėtojas susikaupęs, gerai pasirengęs, ar aiškiai suformulavo kalbos tikslą, ar kalbėjo aiškiai, konkrečiai, ar tinkamai reagavo į adresatus (paaiškino, atsakė į klausimus, pakartojo).

1.2.5. Atpažinti kalbėjimo toną (iškilmingas, neutralus, pajuokiamas, ironiškas), neutralią ir emociškai nuspalvintą leksiką, retorinius klausimus, sušukimus, pakartojimus. Paaiškinti jų paskirtį.

1.4.1. Aptarti, kaip informacijos perteikimo būdai priklauso nuo tikslo, adresato ir komunikacinės situacijos.

1.4.3. Žinoti kai kurias adresato sudominimo priemones (pvz., citatos, patarlės, palyginimai, humoras).

Mokymosi uždaviniai

Nusakysiu išklausyto pokalbio temą, problemą, vertybes, pagrindinę mintį, tikslus.

Rasiu reikalingą informaciją tekste.

Apibūdinsiu radijo laidos dalyvių kalbėjimo toną, intonacijas, įvertinsiu kalbos taisyklingumą, atpažinsiu priemones, padedančias siekti įtaigumo.