Titulinis > Temos > Jausmų malūnai > Straipsnis

Informacija apie objektą

MO pavadinimas

Straipsnis

MO nr.

1549

Gebėjimai

3.1. Rašyti atsižvelgiant į tikslą, situaciją, adresatą.

Žinios ir supratimas

3.1.10. Žinoti pagrindinius aiškinimo modelius: teiginys – pavyzdys, priežastis – pasekmė, ne taip reikšminga – reikšmingiausia. Atsižvelgiant į aiškinimo tikslą pasirinkti tinkamą modelį.

3.1.12. Komponuoti tekstą laikantis trinarės struktūros reikalavimų (įžanga, dėstymas, apibendrinimas).

3.1.13. Skirti tezę, argumentus, kontrargumentus.

3.1.14. Paaiškinti, kokia tvarka gali būti išdėstomi argumentai.

3.1.15. Tinkamai komponuoti pastraipas (teiginys, argumentai).

Mokymosi uždaviniai

Mokėsiu parašyti diskusinį straipsnį remdamasis surinkta medžiaga, skaitytais tekstais.

Komponuosiu tekstą laikydamasis trinarės teksto struktūros reikalavimų ir tinkamai kurdamas pastraipas.

Remdamasis patirtimi ir kitais šaltiniais pateiksiu argumentų ir kontrargumentų, tinkamai juos išdėstysiu.