Titulinis > Atsisiuntimas

Atsisiuntimas

Asonansas
Asonansas - raiškus vienodų ar panašių balsių kartojimas. Pavyzdžiui: Ėgi srove teškena upelė Šventoji. (Antanas Baranauskas) Audžia, audžia auksagijį audimėlį. (Balys Sruoga)

ZIP

Atsisiųskite mokymosi objektą (MO), supakuotą ZIP pakavimo programa. Jį išpakavę, galėsite atverti kompiuteriuose, neprijungtuose prie interneto. Supakuotą MO patogu laikyti įvairiose laikmenose (kompaktinėse plokštelėse, atmintukuose ir kt.) ar persiųsti elektrononiu paštu.

SCORM

Atsisiųskite mokymosi objektą (MO), supakuotą SCORM 2.0 formatu ir parengtą įkelti į virtualiąją mokymosi aplinką (pvz., Moodle).