Titulinis > Atsisiuntimas

Atsisiuntimas

Eilėraščio nuotaika
Eilėraščio nuotaika atspindi lyrinio „aš“ būseną. Ji gali būti liūdna, linksma, pakili, džiaugsminga, ilgesinga, melancholiška, svajinga, rami, nerimastinga. Liūdna nuotaika vyrauja Prano Vaičaičio elegijoje „Vaitojimas“: Augo liepelė, / Augo šakojo, / Po ja mergelė / Verkė raudojo.

ZIP

Atsisiųskite mokymosi objektą (MO), supakuotą ZIP pakavimo programa. Jį išpakavę, galėsite atverti kompiuteriuose, neprijungtuose prie interneto. Supakuotą MO patogu laikyti įvairiose laikmenose (kompaktinėse plokštelėse, atmintukuose ir kt.) ar persiųsti elektrononiu paštu.

SCORM

Atsisiųskite mokymosi objektą (MO), supakuotą SCORM 2.0 formatu ir parengtą įkelti į virtualiąją mokymosi aplinką (pvz., Moodle).