Titulinis > Atsisiuntimas

Atsisiuntimas

Linksniuojamųjų žodžių priesagų rašymas
1. Balsė e įsidėmėtina šiose priesagose: -eklis, -eklė: mušeklis, žarsteklis, gelteklė; -ekšlis, -ekšlė: juodekšlis, perekšlė; -ekšnis: šaltekšnis, juodekšnis; -elis, -elė: namelis, ratelis, liepelė, katelė; -enas, -ena: gluodenas, velenas, stipena, ožkena, duženos; -enis, -enė: tylenis, -ė; piemenė...

ZIP

Atsisiųskite mokymosi objektą (MO), supakuotą ZIP pakavimo programa. Jį išpakavę, galėsite atverti kompiuteriuose, neprijungtuose prie interneto. Supakuotą MO patogu laikyti įvairiose laikmenose (kompaktinėse plokštelėse, atmintukuose ir kt.) ar persiųsti elektrononiu paštu.

SCORM

Atsisiųskite mokymosi objektą (MO), supakuotą SCORM 2.0 formatu ir parengtą įkelti į virtualiąją mokymosi aplinką (pvz., Moodle).