Titulinis > Mokymosi objektai

Informacija apie objektą

MO pavadinimas

Pastraipa

MO nr.

324

Gebėjimai

3.1. Rašyti atsižvelgiant į tikslą, situaciją, adresatą.

3.3. Sąmoningai rašyti taikant strategijas ir žinias apie rašymo procesą. Apmąstyti rašymo veiklą ir planuoti mokymąsi.

1.1. Nurodyti autoriaus tikslus (informuoti, sudominti, įtikinti). Suformuluoti klausomo teksto temą, pagrindinę mintį, keliamas problemas, nurodyti pateikiamus argumentus. Atpažinti ironijos atvejus.

2.1. Suprasti platesnį socialinį kultūrinį kontekstą apimančius grožinius ir negrožinius tekstus.

Žinios ir supratimas

3.1.12. Komponuoti tekstą laikantis trinarės struktūros reikalavimų (įžanga, dėstymas, apibendrinimas).

3.1.15. Tinkamai komponuoti pastraipas (teiginys, argumentai).

3.3.2. Nurodyti, kokios strategijos gali būti taikomos įvairiais rašymo proceso etapais.

3.1.4. Skirti teksto tipus: pasakojimą, aprašymą, samprotavimą (aiškinimą, argumentavimą).

1.1.5. Pasižymėti svarbiausią informaciją.

3.3.3. Parengti tekstą tekstų rengykle, pasirinkti teksto maketą atsižvelgiant į rašymo tikslą.