Titulinis > Atsisiuntimas

Atsisiuntimas

Priebalsių rašyba
SUPANAŠĖJUSIŲ PRIEBALSIŲ RAŠYBA 1. Norint nustatyti, kurią priebalsę rašyti, žodį reikia pakeisti taip, kad po to priebalsio eitų balsis: augti – auga, augo; laužti – laužia, laužė; skalbti – skalbia, skalbė; ūžti – ūžia, ūžė. 2.

ZIP

Atsisiųskite mokymosi objektą (MO), supakuotą ZIP pakavimo programa. Jį išpakavę, galėsite atverti kompiuteriuose, neprijungtuose prie interneto. Supakuotą MO patogu laikyti įvairiose laikmenose (kompaktinėse plokštelėse, atmintukuose ir kt.) ar persiųsti elektrononiu paštu.

SCORM

Atsisiųskite mokymosi objektą (MO), supakuotą SCORM 2.0 formatu ir parengtą įkelti į virtualiąją mokymosi aplinką (pvz., Moodle).