Titulinis > Mokymosi objektai

Informacija apie objektą

MO pavadinimas

Sudėtinio prijungiamojo sakinio šalutinio dėmens privalomosios skyrybos taisyklės

MO nr.

4600

Gebėjimai

3.2. Rašyti taisyklinga ir stilinga kalba: daugeliu atvejų tinkamai taikyti išmoktas rašybos, skyrybos, gramatikos taisykles, siekti mintis formuluoti aiškiai, tiksliai, glaustai, logiškai.

Žinios ir supratimas

3.2.2. Nagrinėti sakinius sakinio dalimis.