Informacija apie objektą

MO pavadinimas

Kelionė

MO nr.

164

Gebėjimai

2.1. Suprasti platesnį socialinį kultūrinį kontekstą apimančius grožinius ir negrožinius tekstus.

Žinios ir supratimas

2.1.1. Glaustai nusakyti teksto esmę. Rasti reikalingą informaciją.

2.1.4. Skirti teksto tikslą, temą, problemą, pagrindinę mintį.

Mokymosi uždaviniai

Skaitydamas literatūrinių dienoraščių ištraukas rasiu reikalingą informaciją.

Analizuodamas tekstus suprasiu, kas būdinga dienoraščio žanrui.

Suvokęs teksto esmę nurodysiu temą, problemą, pagrindinę mintį.