Informacija apie objektą

MO pavadinimas

Komiksas

MO nr.

160

Gebėjimai

3.1. Rašyti atsižvelgiant į tikslą, situaciją, adresatą.

3.3. Sąmoningai rašyti taikant strategijas ir žinias apie rašymo procesą. Apmąstyti rašymo veiklą ir planuoti mokymąsi.

Žinios ir supratimas

3.1.1. Paaiškinti, kaip kalbinė raiška ir turinys priklauso nuo tikslo, adresato pasirengimo, situacijos.

3.1.5. Paaiškinti, kad pasakojimo įtampa kuriama vaizduojant konfliktišką situaciją, įterpiant veiksmo aplinkos aprašymų, kuriant intrigą: pateikiant užuominų apie nutiksiančius dalykus, kuriant netikėtas situacijas.

3.3.3. Parengti tekstą tekstų rengykle, pasirinkti teksto maketą atsižvelgiant į rašymo tikslą.

Mokymosi uždaviniai

Sukursiu komiksą nurodyta tema, atsižvelgdamas į temą, situaciją, adresatą.

Sukursiu įtempto siužeto pasakojimą, atskleisdamas konfliktinę situaciją, vaizduodamas intrigą.