Titulinis > Temos > Sustabdyta akimirka > Literatūriniai dienoraščiai

Informacija apie objektą

MO pavadinimas

Literatūriniai dienoraščiai

MO nr.

170

Gebėjimai

2.1. Suprasti platesnį socialinį kultūrinį kontekstą apimančius grožinius ir negrožinius tekstus.

Žinios ir supratimas

2.1.1. Glaustai nusakyti teksto esmę. Rasti reikalingą informaciją.

2.1.4. Skirti teksto tikslą, temą, problemą, pagrindinę mintį.

2.1.11. Žinoti esminius literatūros rūšių ir kai kurių žanrų (apsakymo (novelės), romano, poemos, baladės, tragedijos, dramos, komedijos) požymius ir gebėti juos atpažinti.

Mokymosi uždaviniai

Atpažinsiu kalbinės raiškos priemones, padedančias kalbėti įtaigiai.

Atpažinsiu tekste išsakomas vertybes.

Skaitydamas literatūrinių dienoraščių ištraukas rasiu reikalingą informaciją.

Analizuodamas tekstus suprasiu, kas būdinga dienoraščio žanrui.

Suvokęs teksto esmę nurodysiu temą, problemą, pagrindinę mintį.