Informacija apie objektą

MO pavadinimas

Rašinys

MO nr.

172

Gebėjimai

3.1. Rašyti atsižvelgiant į tikslą, situaciją, adresatą.

3.3. Sąmoningai rašyti taikant strategijas ir žinias apie rašymo procesą. Apmąstyti rašymo veiklą ir planuoti mokymąsi.

Žinios ir supratimas

3.1.12. Komponuoti tekstą laikantis trinarės struktūros reikalavimų (įžanga, dėstymas, apibendrinimas).

3.1.15. Tinkamai komponuoti pastraipas (teiginys, argumentai).

3.3.3. Parengti tekstą tekstų rengykle, pasirinkti teksto maketą atsižvelgiant į rašymo tikslą.

Mokymosi uždaviniai

Išsakysiu savo požiūrį laikydamasis trinarės struktūros reikalavimų.

Tinkamai komponuosiu pastraipas.

Argumentuosiu remdamasis patirtimi ir kitais šaltiniais.

Kursiu samprotaujamąjį rašinį pagal sudarytą minčių žemėlapį.