Informacija apie objektą

MO pavadinimas

Straipsnis

MO nr.

4730

Gebėjimai

3.1. Rašyti atsižvelgiant į tikslą, situaciją, adresatą.

Žinios ir supratimas

3.1.2. Rengiantis rašyti įvertinti adresato pasirengimą, numatyti jo lūkesčius ir atitinkamai reaguoti.

3.1.12. Komponuoti tekstą laikantis trinarės struktūros reikalavimų (įžanga, dėstymas, apibendrinimas).

Mokymosi uždaviniai

Mokėsiu sudaryti straipsnio planą remdamasis minčių žemėlapio metodu.

Mokėsiu rinkti straipsniui medžiagą iš įvairių šaltinių ir ją apibendrinsiu.

Rašydamas straipsnį mokėsiu iškelti problemą ir išsakyti savo požiūrį, koks turėtų būti ateities vadovėlis.

Komponuosiu tekstą laikydamasis trinarės struktūros reikalavimų.