Informacija apie objektą

MO pavadinimas

Straipsnis

MO nr.

174

Gebėjimai

3.1. Rašyti atsižvelgiant į tikslą, situaciją, adresatą.

Žinios ir supratimas

3.1.1. Paaiškinti, kaip kalbinė raiška ir turinys priklauso nuo tikslo, adresato pasirengimo, situacijos.

3.1.12. Komponuoti tekstą laikantis trinarės struktūros reikalavimų (įžanga, dėstymas, apibendrinimas).

3.1.13. Skirti tezę, argumentus, kontrargumentus.

3.1.14. Paaiškinti, kokia tvarka gali būti išdėstomi argumentai.

Mokymosi uždaviniai

Mokėsiu parašyti diskusinį straipsnį.

Komponuosiu tekstą laikydamasis trinarės struktūros reikalavimų ir tinkamai kurdamas pastraipas.

Remdamasis patirtimi ir kitais šaltiniais pateiksiu argumentus ir kontrargumentus, tinkamai juos išdėstysiu.