Titulinis > Atsisiuntimas

Atsisiuntimas

Dalelytė
Dalelytės – nekaitomoji nesavarankiškoji kalbos dalis, kuri teikia sakiniui arba jo dalims papildomų reikšmės atspalvių. Dalelytės – nesavarankiški žodžiai: jos sakinyje neina sakinio dalimi. Pagal r e i k š m ę dalelytės gali būti skirstomos į skyrius: Klausiamosios ir abejojamosios dalelytės: ar, argi...

ZIP

Atsisiųskite mokymosi objektą (MO), supakuotą ZIP pakavimo programa. Jį išpakavę, galėsite atverti kompiuteriuose, neprijungtuose prie interneto. Supakuotą MO patogu laikyti įvairiose laikmenose (kompaktinėse plokštelėse, atmintukuose ir kt.) ar persiųsti elektrononiu paštu.

SCORM

Atsisiųskite mokymosi objektą (MO), supakuotą SCORM 2.0 formatu ir parengtą įkelti į virtualiąją mokymosi aplinką (pvz., Moodle).