Titulinis > Mokymosi objektai

Informacija apie objektą

MO pavadinimas

Tinklaraštis

MO nr.

255

Gebėjimai

3.1. Rašyti atsižvelgiant į tikslą, situaciją, adresatą.

3.3. Sąmoningai rašyti taikant strategijas ir žinias apie rašymo procesą. Apmąstyti rašymo veiklą ir planuoti mokymąsi.

Žinios ir supratimas

3.1.1. Paaiškinti, kaip kalbinė raiška ir turinys priklauso nuo tikslo, adresato pasirengimo, situacijos.

3.1.12. Komponuoti tekstą laikantis trinarės struktūros reikalavimų (įžanga, dėstymas, apibendrinimas).

3.1.13. Skirti tezę, argumentus, kontrargumentus.

3.1.14. Paaiškinti, kokia tvarka gali būti išdėstomi argumentai.

3.1.11. Rašant dalykinius aiškinamuosius tekstus vartoti neutralią leksiką, tinkamus terminus, beasmenius sakinius, neveikiamosios rūšies dalyvius.

3.1.19. Tinkamai vartoti siejamąsias priemones (dalelytes, jungtukus, įterpinius).

3.3.3. Parengti tekstą tekstų rengykle, pasirinkti teksto maketą atsižvelgiant į rašymo tikslą.